நேமா 23 (57மிமீ) ஹைப்ரிட் லீனியர் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்