லீனியர் ஆக்சுவேட்டர்

லீனியர் ஆக்சுவேட்டர் என்பது 3D பிரிண்டர் போன்ற உயர் துல்லியமான பொருத்துதல் தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு துல்லியமான நேரியல் இயக்கத்தை வழங்க, லீட்/பால் ஸ்க்ரூ ஸ்டெப்பர் மோட்டார் மற்றும் வழிகாட்டி ரெயில் & ஸ்லைடர் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைப்பாகும். திங்கர்மோஷன் 4 அளவு லீனியர் ஆக்சுவேட்டரை வழங்குகிறது (NEMA 8, NEMA11 , NEMA14, NEMA17), வழிகாட்டி ரயிலின் பக்கவாதம் கோரிக்கையின்படி தனிப்பயனாக்கலாம்.