நேமா 11 (28மிமீ) ஹைப்ரிட் லீனியர் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்