நேமா 34 (86 மிமீ) பிளானட்டரி கியர்பாக்ஸ் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்