நேமா 8 (20மிமீ) ஹைப்ரிட் லீனியர் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்