நேமா 24 (60மிமீ) ஹைப்ரிட் லீனியர் ஸ்டெப்பர் மோட்டார்