படிநிலை மின்நோடி

ரோட்டரி ஸ்டெப்பர் மோட்டார் பொதுவாக மருத்துவ உபகரணங்கள், குறைக்கடத்தி, தொழில்துறை ஆட்டோமேஷன், ஜவுளி, அறிவியல் கருவி போன்ற துல்லியமான சுழற்சி இயக்கம் தேவைப்படும் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ThinkerMotion முழு அளவிலான ரோட்டரி ஸ்டெப்பர் மோட்டாரை வழங்குகிறது (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34) 0.02Nm முதல் 12N.m வரை வைத்திருக்கும் முறுக்குஒற்றை/இரட்டை ஷாஃப்ட் நீட்டிப்பு, ஷாஃப்ட் எண்ட் எந்திரம், காந்த பிரேக், குறியாக்கி, கியர்பாக்ஸ் போன்ற கோரிக்கையின்படி தனிப்பயனாக்கங்களைச் செயல்படுத்தலாம்.