நேமா 24 (60 மிமீ) ஹைப்ரிட் பால் ஸ்க்ரூ ஸ்டெப்பர் மோட்டார்